Fréttir

FMA's wage agreements were approved yesterday/Porozumienia płacowe FMA zostały zatwierdzone wczoraj

Wage agreements with the Association of Félagi málmiđnađarmanna Akureyri were approved both at the general wage agreement and at the Car Service Federation. This can be seen in the proportions below.

Porozumienia płacowe ze Félag málmiđnađarmanna Akureyri zostały zatwierdzone zarówno na podstawie ogólnej umowy płacowej, jak i na Federacja serwisu samochodowego. Można to zobaczyć w proporcjach poniżej.

The general agreement                         Já     Nei   Ţáttaka:                                                                                            Umowa ogólna                                     Yes    No   Participation                                                                                                                                                Tak.   No.  Udział

Félag málmiđnađarmanna á Akureyri    71%  23,4% 40,07%

Collective bargaining agreement for cars                                                                                                                      Układ zbiorowy pracy dla samochodów

                                                          55,1% 36,7% 36%

                                                     

 

 


Svćđi